Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje środowiska zarządzania dla usługi Azure Cosmos DB są teraz dostępne

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Cosmos DB ma dwie ważne aktualizacje, które ulepszają środowisko zarządzania usługi Azure Cosmos DB. Pierwsza aktualizacja obejmuje nowy interfejs wiersza polecenia platformy Azure zapewniający pełną obsługę we wszystkich interfejsach API usługi Azure Cosmos DB, w tym interfejsów API SQL (Core), Cassandra, MongoDB, Gremlin i Table. Druga aktualizacja to nowa wersja dostawcy zasobów platformy Azure obejmująca obsługę kontenerów API SQL z procedurami składowanymi i wyzwalaczami.

Dowiedz się więcej o nowej wersji dostawcy zasobów platformy Azure

Dowiedz się więcej o interfejsie wiersza polecenia platformy Azure

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty