Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Znaczne ulepszenia wydajności dla wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance

Data opublikowania: 22 września, 2020

Ogłaszamy zestaw znacznych ulepszeń wydajności dla wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance, które umożliwiają migrację obciążeń bazy danych wymagających większej wydajności do usługi Azure SQL Managed Instance.

Te ulepszenia obejmują lepszą przepływność zapisu w dzienniku transakcji w przypadku wystąpień ogólnego przeznaczenia i krytycznych dla działania firmy oraz wyższą liczbę operacji we/wy na sekundę w przypadku wystąpień krytycznych dla działania firmy. Uwzględniono również zwiększoną przewidywalność i stabilność wydajności dla warstwy usług Ogólnego przeznaczenia dzięki lepszej integracji i zwiększonej wydajności bazy danych tempdb.

Te ulepszenia są automatycznie włączane dla wszystkich istniejących i przyszłych wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance bez dodatkowych opłat, co sprawia, że usługa Azure SQL Managed Instance jest najlepszą w pełni zarządzaną platformą bazy danych dla obciążeń o krytycznym znaczeniu dla działalności.

Dowiedz się więcej o znacznych ulepszeniach wydajności dla wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance

  • Azure SQL Database
  • Features