Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Machine Learning w usłudze Azure SQL Managed Instance w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 22 września, 2020

Usługi Machine Learning services z obsługą języków R i Python są teraz obsługiwane w wersji zapoznawczej w usłudze Azure SQL Managed Instance. Gdy korzystasz z usług Machine Learning Services z obsługą języka R lub Python w usłudze Azure SQL Managed Instance, możesz uruchamiać skrypty języka R i Python do przygotowywania danych i ogólnego przetwarzania danych, trenować modele uczenia maszynowego w bazie danych oraz wdrażać modele i skrypty w środowisku produkcyjnym przy użyciu procedur składowanych.

Azure SQL Managed Instance

  • Azure SQL Database
  • Features