Przejdź do głównej zawartości

Publiczna wersja zapoznawcza: integracja usługi Stream Analytics z usługą Azure Monitor

Data opublikowania: 11 kwietnia, 2018

W celu poprawy jakości samoobsługowego rozwiązywania problemów integracja usługi Azure Stream Analytics z usługą Azure Monitor jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ta integracja umożliwia systemowe podejście do utraconych, opóźnionych lub źle sformułowanych danych oraz oferuje wydajne mechanizmy analizy błędów spowodowanych przez nieprawidłowe dane.

Natychmiastowy dostęp do danych powodujących błędy ułatwia szybkie rozwiązywanie problemów. Możesz sterować zachowaniem zadania w przypadku błędów danych oraz utrwalić istotne dane zdarzeń i metadane operacyjne (na przykład czas i liczba wystąpień) w usłudze Azure Storage lub Azure Event Hubs. Tych danych można używać na potrzeby diagnostyki i rozwiązywania problemów w trybie offline.

Ponadto można analizować dane kierowane do usługi Azure Storage przy użyciu funkcji wizualizacji i analiz usługi Azure Log Analytics.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty