Pomiń nawigację

Natychmiastowe odzyskiwanie plików z kopii zapasowych maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie Azure

poniedziałek, 23 października 2017

Natychmiast przywracaj pliki z kopii zapasowych maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie Azure bez dodatkowych kosztów ani nowej infrastruktury za pomocą usługi Azure Backup. Będzie można szybko zainstalować oparty na interfejsie iSCSI wolumin odzyskiwania, a następnie przeglądać pliki i kopiować je w wybrane przez siebie miejsce docelowe. Dzięki tej funkcji użytkownicy będą mogli:

  • Natychmiast odzyskiwać pliki. Czy problemem jest przypadkowo usunięty plik, czy też zwykła weryfikacja kopii zapasowej, natychmiastowe przywracanie znacznie skróci czas niezbędny do odzyskania danych.
  • Instalować pliki aplikacji bez ich przywracania. Będzie można użyć naszego podejścia opartego na interfejsie iSCSI, aby otworzyć lub zainstalować pliki aplikacji w wystąpieniach aplikacji bezpośrednio z punktów odzyskiwania w chmurze bez konieczności ich wcześniejszego przywracania. Na przykład w przypadku kopii zapasowej maszyny wirtualnej systemu Linux na platformie Azure, na której działa baza danych MongoDB, można będzie zainstalować zrzuty danych w formacie BSON z punktu odzyskiwania w chmurze. Stamtąd możesz szybko przeprowadzić walidację kopii zapasowej lub odtworzyć poszczególne elementy, takie jak tabele, bez konieczności pobierania całego zrzutu danych.

Ta funkcja będzie wkrótce dostępna w wersji zapoznawczej dla klientów kopii zapasowej maszyny wirtualnej platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure i zapoznaj się z dokumentacją usługi Azure Backup na temat odzyskiwania pliku z kopii zapasowej maszyny wirtualnej platformy Azure.

 

Related feedback