Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Natychmiastowe odzyskiwanie pliku w usłudze Azure Backup

Data opublikowania: 27 kwietnia, 2017

Usługa Backup wprowadza przywracanie jako usługę (RaaS), więc można będzie natychmiast przywrócić pliki i foldery z punktów odzyskiwania opartych na chmurze.

Natychmiastowe przywracanie zapewnia zapisywalną migawkę punktu odzyskiwania opartego na chmurze, którą można szybko zainstalować jako woluminy odzyskiwania oparte na rozwiązaniu iSCSI. Będzie można po prostu przeglądać pliki za pomocą zwykłego eksploratora plików i kopiować je do wybranych miejsc docelowych. Dzięki tej funkcji usługa Backup zapewni:

  • ·        Jeden mechanizm przywracania dla wszystkich źródeł kopii zapasowych. Czy będziesz tworzyć kopię zapasową danych lokalnych w chmurze za pomocą agenta usługi Azure Backup, czy też będziesz chronić maszyny wirtualne za pomocą kopii zapasowej maszyny wirtualnej platformy Azure, przywracanie pliku ma zapewnione spójne podejście.
  • ·        Natychmiastowe odzyskiwanie plików. Czy chodzi o przypadkowo usunięty plik, czy też zwykłą weryfikację kopii zapasowej, natychmiastowe przywracanie znacznie skróci czas niezbędny do odzyskania Twojego pierwszego pliku.
  • ·        Możliwość otwierania i przeglądania plików w woluminach odzyskiwania przed ich przywróceniem. Będziesz mieć możliwość otwarcia plików takich aplikacji, jak SQL i Oracle, bezpośrednio z migawek punktów odzyskiwania w chmurze tak, jakby występowały one lokalnie, i dołączania ich do rzeczywistych wystąpień bez konieczności ich uprzedniego przywrócenia.
  • ·        Odzyskiwanie dowolnej kombinacji plików w dowolnym miejscu docelowym. Będzie możliwe przywracanie wielu plików z wielu folderów na serwer lokalny, a nawet na wybrany przez siebie udział sieciowy.

Natychmiastowe odzyskiwanie kopii zapasowej będzie dostępne dla klientów agentów usługi Backup i kopii zapasowej maszyny wirtualnej (maszyny wirtualne z systemem Windows).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure i zapoznaj się z dokumentacją na temat odzyskiwania pliku z kopii zapasowej maszyny wirtualnej platformy Azure i odzyskiwania pliku z agenta usługi Azure Backup.

 

  • Features