Przejdź do głównej zawartości

Ulepszone funkcje zapewnienia ładu dla zasobów w usługach Azure Analysis Services

Data opublikowania: 06 marca, 2020

Dziś ogłaszamy udostępnienie dwóch ulepszeń dotyczących opcji zapewnienia ładu w zakresie pamięci w usługach Azure Analysis Services. Mówiąc bardziej szczegółowo, ulepszenia te dotyczą poprawy dokładności właściwości serwera Memory\QueryMemoryLimit oraz właściwości parametrów połączenia DbpropMsmdRequestMemoryLimit. Właściwości te wprowadzono w czerwcu 2018 r. w celu ograniczenia buforów pamięci tworzonych przez zapytania języka DAX. Wprowadzone ulepszenia obejmują również zapytania MDX, dzięki czemu objęte są w praktyce wszystkie zapytania, a parametry te mają zastosowanie nie tylko do buforów pamięci. Pełna obsługa zapytań i poprawiona dokładność oznaczają większą kontrolę nad użyciem pamięci związanym z kosztownymi zapytaniami, dzięki czemu możesz zapewnić wysoką jakość usług wszystkim użytkownikom wysyłającym zapytania do serwera usług Azure Analysis Services.

Właściwość serwera Memory\QueryMemoryLimit umożliwia ograniczenie kosztownych zapytań wywołujących materializację dużych ilości danych. Gdy zapytanie wyczerpie limit określony przez tę właściwość, usługi Azure Analysis Services anulują to zapytanie i zwrócą błąd do obiektu wywołującego. To pozwala zmniejszyć wpływ takich zapytań na innych jednoczesnych użytkowników serwera. Na poniższym zrzucie ekranu właściwość serwera Memory\QueryMemoryLimit ogranicza użycie pamięci przez jedno zapytanie do 20%. Wartości do 100 oznaczają procenty, wartości powyżej 100 oznaczają bajty, a wartość 0 oznacza brak ograniczenia. Jak pokazano na tym zrzucie ekranu, aby wyświetlić to ustawienie, należy włączyć pole wyboru Pokaż właściwości zaawansowane (Pokaż wszystkie właściwości). Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przydzielania i cofania przydziału pamięci w usługach Azure Analysis Services, zobacz artykuł Właściwości pamięci w dokumentacji produktu.

właściwości serwera

W aplikacji klienckiej usług Azure Analysis Services można dodatkowo zmniejszyć dozwolone użycie pamięci przez zapytanie, określając właściwość polecenia DbpropMsmdRequestMemoryLimit. Zgodnie z opisem w sekcji Parametry specjalnego przeznaczenia w artykule referencyjnym Właściwości parametrów połączenia (usługi Analysis Services) w dokumentacji produktu wartość DbpropMsmdRequestMemoryLimit należy określić w kilobajtach (KB). Jeśli obie wartości zostaną określone, zastosowany zostanie limit pamięci odpowiadający mniejszej z nich.

Należy zauważyć, że te ulepszenia nie są dostępne w wersji usług SQL Server Analysis Services 2019.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Powiązane produkty