Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Sieć Hyperledger Fabric w usłudze Azure Kubernetes Service jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 05 lutego, 2020

Wdrażaj i konfiguruj sieć łańcucha bloków Hyperledger Fabric (HLF) w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) przy użyciu nowego szablonu usługi Azure Marketplace. Szablon modułowy umożliwia szybkie dostosowywanie scenariuszy i aplikacji bez poświęcania czasu na tworzenie infrastruktury. Skonfiguruj serię maszyn wirtualnych, wiele węzłów, odporność na uszkodzenia i inne elementy za pomocą parametrów wejściowych szablonu.

Usługa AKS zapewnia bezpieczeństwo i ład klasy korporacyjnej, co ułatwia wdrażanie aplikacji kontenerów i zarządzanie nimi. Aby uzyskać zgodność z siecią HLF, wywołuj natywne interfejsy API HLF dla przepływów pracy na płaszczyźnie danych i używaj narzędzi Kubernetes do wykonywania operacji.

  • Usługa Azure Blockchain
  • Features

Powiązane produkty