Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Synthetic GraphQL

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2023

Interfejsy API GraphQL to nowoczesny protokół oparty na protokole HTTP, który umożliwia deweloperom tworzenie bardziej dynamicznych aplikacji internetowych i mobilnych. Za pomocą rozwiązania Synthetic GraphQL klienci mogą tworzyć interfejsy API GraphQL, używając swoich istniejących interfejsów API REST i SOAP, dzięki czemu mogą zmodernizować swój stos interfejsów API aplikacji przy minimalnym nakładzie pracy. 

Deweloperzy interfejsów API mogą wykorzystać istniejące interfejsy API REST i SOAP jako źródła danych w celu ustanowienia interfejsu API GraphQL. Dzięki temu klienci mogą zmodernizować infrastrukturę interfejsów API bez utraty znaczących inwestycji w tworzenie interfejsów API. 

Rozwiązanie Synthetic GraphQL jest dostępne we wszystkich dedykowanych jednostkach SKU usługi Azure API Management i jest wyceniane na podstawie operacji GraphQL w jednostce SKU zużycia. 

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty