Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Sieć VPN przez prywatną komunikację równorzędną usługi ExpressRoute

Data opublikowania: 16 listopada, 2020

W przypadku klientów, takich jak z branży finansowych i opieki zdrowotnej, podwójne szyfrowanie zarówno prywatnych sieci WAN, jak i sieci WAN platformy Azure, jest kluczowym wymaganiem dotyczącym zgodności. Sieć VPN przez prywatną komunikację równorzędną usługi ExpressRoute umożliwia klientom korzystanie z tuneli IPsec za pośrednictwem prywatnej komunikacji równorzędnej usługi ExpressRoute w celu zaspokojenia tej potrzeby.

Sieć VPN typu lokacja-lokacja można skonfigurować dla bramy sieci wirtualnej przez prywatną komunikację równorzędną usługi ExpressRoute przy użyciu adresu IP RFC 1918. Ta konfiguracja zapewnia następujące korzyści:

  • Ruch przez prywatną komunikację równorzędną jest szyfrowany.

  • Użytkownicy połączeń punkt-lokacja nawiązujący połączenie z bramą sieci wirtualnej mogą używać usługi ExpressRoute (za pośrednictwem tunelu lokacja-lokacja) do uzyskiwania dostępu do zasobów lokalnych.

Aby uzyskać więcej informacji, użyj tego linku.

  • VPN Gateway
  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Features