Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Nowe środowisko alertów usługi Azure Monitor jest dostępne w usłudze Azure Government

Data opublikowania: 22 kwietnia, 2019

Nowe środowisko alertów usługi Azure Monitor jest teraz dostępne w usłudze Azure Government. Nowe środowisko alertów w usłudze Azure Monitor udostępnia jedno miejsce, w którym można konfigurować różne alerty i ich używać. W ramach tej aktualizacji udostępniono też alerty metryk wielowymiarowych w usłudze Azure Government.

Więcej informacji o ujednoliconym środowisku można znaleźć tutaj.

Zobacz listę obsługiwanych typów zasobów alertów metryk w usłudze Azure Government.

  • Azure Monitor
  • Alerty
  • Management
  • Services

Powiązane produkty