Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Obsługa danych w formacie JSON w warstwach Enterprise usługi Azure Cache for Redis

Data opublikowania: 14 grudnia, 2022

W warstwach Enterprise i Enterprise Flash usługi Azure Cache for Redis są teraz obsługiwane funkcje przechowywania, wykonywania zapytań i wyszukiwania danych w formacie JSON, co ułatwia przechowywanie danych w formacie w stylu dokumentu w usłudze Redis. Ta funkcja upraszcza typowe przypadki użycia usługi Redis, takie jak przechowywanie katalogu produktów lub danych profilu użytkownika. Funkcje JSON obejmują przechowywanie dokumentów JSON skojarzonych z kluczem Redis, zastępowanie lub wyodrębnianie części podrzędnej dokumentu JSON, dodawanie elementu do kolekcji lub mapy oraz obsługę JSONPath — a wszystko to przy użyciu jednej operacji niepodzielnej. Obsługę dokumentów JSON zapewnia moduł RedisJSON. Zintegrowane indeksowanie i wykonywanie zapytań dotyczących danych JSON zapewnia usługa RediSearch, również dostępna w warstwach Enterprise usługi Azure Cache for Redis.

Dowiedz się więcej, przeglądając dokumentację i czytając blog społeczności Tech Community

  • Azure Cache for Redis
  • Features

Powiązane produkty