Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Ulepszenia reguł niestandardowych usługi Azure Web Application Firewall (WAF)

Data opublikowania: 20 września, 2022

Nowe operatory w regułach niestandardowych regionalnej usługi WAF:

Regionalna usługa Web Application Firewall (WAF) platformy Azure z usługą Application Gateway obsługuje teraz tworzenie reguł niestandardowych przy użyciu operatorów „Any” i „GreaterThanOrEqual”. Reguły niestandardowe pozwalają tworzyć własne reguły w celu dostosowania sposobu przetwarzania poszczególnych żądań podczas ich przechodzenia przez aparat usługi WAF.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia reguł niestandardowych, odwiedź dokumentację regionalnej usługi WAF.

Filtrowanie geograficzne przy użyciu adresu gniazda w globalnej usłudze WAF:

Globalna usługa WAF platformy Azure z usługą Azure Front Door obsługuje teraz niestandardowe reguły filtrowania z dopasowywaniem geograficznym przy użyciu adresów gniazd. Filtrowanie według adresu gniazda umożliwia ograniczenie dostępu do aplikacji internetowej według kraju/regionu przy użyciu źródłowego adresu IP widocznego dla usługi WAF. Jeśli użytkownik jest za serwerem proxy, adres gniazda jest często adresem serwera proxy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat filtrowania geograficznego, odwiedź globalną dokumentację usługi WAF.

  • Azure Front Door
  • Web Application Firewall
  • Application Gateway
  • Features
  • Security