Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: System operacyjny usługi Azure Sphere w wersji 22.10

Data opublikowania: 26 października, 2022

Wersja 22.10 systemu operacyjnego Azure Sphere jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznych. Ta wersja zawiera poprawki błędów tylko w systemie operacyjnym Azure Sphere. Nie zawiera zaktualizowanego zestawu SDK. Jeśli Twoje urządzenia są połączone z Internetem, otrzymają zaktualizowany system operacyjny z chmury. 

Usunięto błędy i powszechnie znane luki w zabezpieczeniach w wersji 22.10 

Ta wersja zawiera ogólne ulepszenia, które mogą spowodować oczekiwane dwukrotne ponowne uruchomienie niektórych urządzeń. 

Wersja 22.10 nie zawiera aktualizacji eliminujących zagrożenia CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). 

Aby uzyskać więcej informacji o źródłach danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i konfigurowaniu grupy urządzeń na potrzeby ewaluacji, zobacz Źródła danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i Konfigurowanie urządzeń na potrzeby ewaluacji systemu operacyjnego

W przypadku zapytań z zakresu samodzielnej pomocy lub poszukiwania pomocy technicznej, zapoznaj się z opcjami pomocy technicznej usługi Azure Sphere

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty