Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Usługa Azure Backup obsługuje teraz warstwę Archiwum na potrzeby kopii zapasowych programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Data opublikowania: 02 sierpnia, 2021

Teraz możesz taniej przechowywać kopie zapasowe przez dłuższy czas, używając warstwy Archiwum usługi Azure Backup dla maszyn wirtualnych platformy Azure i programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure. Oprócz przeniesienia punktów przechowywania długoterminowego do ekonomicznej warstwy Archiwum, można również wykonywać przywracanie z warstwy Archiwum przy użyciu uproszczonego, zintegrowanego podejścia.

Dzięki tej zmianie magazyn kopii zapasowych, czyli miejsce, do którego trafiają wszystkie dane kopii zapasowej z magazynów, ma 2 warstwy — Magazyn-Standardowa i Magazyn-Archiwum. Podczas przenoszenia danych kopii zapasowej z warstwy Magazyn-Standardowa do warstwy Magazyn-Archiwum usługa Azure Backup konwertuje wieczne dane przyrostowe na pełne kopie zapasowe. Może to skutkować zwiększeniem całkowitego użycia w GB, ale koszty spadną z powodu ogromnej różnicy w cenie za GB między tymi dwiema warstwami. Aby uprościć ten bilans, usługa Azure Backup udostępnia zestaw zalecanych punktów odzyskiwania, które można przenieść do warstwy Magazyn-Archiwum i uzyskać optymalne oszczędności.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak punkty odzyskiwania są przenoszone do warstwy Archiwum dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Ta funkcja jest teraz ogólnie dostępna dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure w wybranych regionach i będzie powoli udostępniana w innych regionach. Jednak w pozostałych regionach ta funkcja pozostanie w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej. Obsługa warstwy Magazyn-Archiwum dla kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure jest również w ograniczonej wersji zapoznawczej i można zarejestrować się w celu korzystania z obu ograniczonych publicznych wersji zapoznawczych przy użyciu formularza wersji zapoznawczej. Szczegółową listę obsługiwanych regionów zawiera tabela obsługi.

Opłaty za warstwę Archiwum dla usługi Azure Backup nie będą naliczane dla klientów do 1 września 2021 r.. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z tej funkcji bez dodatkowych kosztów do sierpnia 2021 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach, zobacz naszą stronę cennika.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Powiązane produkty