General availability: Azure Application Gateway

25 czerwca 2015

Azure Application Gateway helps you build highly scalable and highly available applications by providing application-level (HTTP/HTTPS) load balancing and delivery control. It also offers SSL offload capabilities and allows the design of custom experiences based on cookie affinity. For more information, please visit the Application Gateway page.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej