Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Dodatek kontrolera ruchu przychodzącego usługi Application Gateway dla usługi AKS

Data opublikowania: 02 marca, 2021

Kontroler ruchu przychodzącego usługi Application Gateway (AGIC) jest teraz ogólnie dostępny jako dodatek w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS). Teraz możesz łatwo utworzyć lub dołączyć istniejące wystąpienie usługi Application Gateway do swoich klastrów usługi AKS.  Możesz użyć standardowego interfejsu API ruchu przychodzącego platformy Kubernetes, aby zdefiniować reguły routingu, a następnie wdrożyć te reguły przez zarządzaną usługę Application Gateway. Usługa Azure Application Gateway to skalowalna, niezawodna i bezpieczna usługa równoważenia obciążenia warstwy L7. Używając usługi Application Gateway jako punktu wejścia do aplikacji usługi AKS, nie musisz samodzielnie zarządzać narzędziami sieciowymi innych firm.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features