Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: W usłudze Data Factory dodano obsługę formatu pliku ORC data lake dla przepływów danych usługi ADF i przepływów danych Synapse

Data opublikowania: 30 września, 2020

Zespół usługi Azure Data Factory udostępnia ogólnie nowy łącznik przepływu danych.  Ułatwi to wykonywanie bezpośredniego przekształcenia danych bezpośrednio w źródłach danych w przepływach danych z usług Azure Data Factory i Synapse Analytics. Bezpośrednie nawiązywanie połączenia z plikami w formacie zoptymalizowanych wierszy i kolumn (ORC) data lake ułatwia przekształcanie danych i tworzenie złożonych procesów ETL (wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie) w chmurze.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty