Pomiń nawigację

Ładowanie plików z usługi Azure Blob Storage do usługi Azure SQL Database

poniedziałek, 23 października 2017

Usługa Azure SQL Database umożliwia bezpośrednie ładowanie plików przechowywanych w usłudze Azure Blob Storage za pomocą następujących instrukcji języka SQL:

·        BULK INSERT T-SQL — polecenie, które załaduje plik z konta magazynu usługi Blob do tabeli usługi SQL Database

·        OPENROWSET tabela — funkcja wartości, która przeanalizuje plik zapisany w usłudze Blob Storage i zwróci zawartość pliku jako zestaw wierszy

Przykłady kodu, który załaduje zawartość plików z konta usługi Azure Blob Storage, zobacz SQL Server GitHub samples (Przykłady programu SQL Server w witrynie GitHub).  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Loading files from Azure Blob storage into Azure SQL Database (Ładowanie plików z usługi Azure Blob Storage do usługi Azure SQL Database).

Related feedback