Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wykonywanie potoków usługi Azure Machine Learning w potokach usługi Azure Data Factory

Data opublikowania: 11 października, 2019

Możesz teraz uruchamiać potoki usługi Azure Machine Learning jako krok w potokach usługi Azure Data Factory. Dzięki temu możesz uruchamiać modele uczenia maszynowego z danymi z wielu źródeł (w usłudze Data Factory obsługiwanych jest ponad 85 łączników danych). Bezproblemowa integracja umożliwia obsługę scenariuszy przewidywania wsadowego takich jak identyfikowanie potencjalnego niespłacenia pożyczki, określanie tonacji czy analizowanie wzorców zachowań klientów. Szybko rozpocznij pracę, tworząc połączenie AzureMLService i akcję AzureMLExecutePipelne w celu wywołania potoków usługi Azure Machine Learning w potoku danych usługi Data Factory.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty