Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Pakiet Enterprise Security dla usługi Azure HDInsight jest ogólnie dostępny

Data opublikowania: 24 września, 2018

Pakiet Enterprise Security dla usługi Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępny. Uzyskaj zabezpieczenia klasy korporacyjnej dla obciążeń usługi Hadoop i platformy Spark z następującymi możliwościami:

  • Uwierzytelnianie wielu użytkowników za pomocą usługi Active Directory lub Azure Active Directory.
  • Notes Zeppelin dla wielu użytkowników ze środowiskiem nauki o danych umożliwiającym współpracę.
  • Kontrola dostępu oparta na rolach dla operacji Ambari.
  • Szczegółowa kontrola dostępu oparta na rolach dla programów Hive SQL i Spark SQL przy użyciu usługi Apache Ranger.
  • Maskowanie danych poufnych przy użyciu usługi Apache Ranger.
  • Bezproblemowa integracja z listami ACL na poziomie plików i folderów w usłudze Azure Data Lake Store Gen1.
  • Inspekcja całego dostępu do danych poufnych, a także zmian zasad dostępu.
  • Przejrzyste szyfrowanie po stronie serwera w spoczynku i szyfrowanie podczas przesyłania.

Dowiedz się więcej na temat tej funkcji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure HDInsight.

  • HDInsight
  • Services

Powiązane produkty