Przejdź do głównej zawartości

Ruch wychodzący do usługi Azure Functions z usługi Azure Stream Analytics

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2018

Usługa Azure Functions to usługa obliczeniowa platformy Azure niewymagająca użycia serwera. Ułatwia ona użytkownikom uruchamianie kodu na żądanie bez konieczności jawnej aprowizacji infrastruktury lub jawnego zarządzania infrastrukturą. Użytkownicy mogą implementować za jej pomocą kod wyzwalany przez zdarzenia występujące na platformie Azure lub w usługach innych firm.

Dzięki możliwości odpowiadania na wyzwalacze usługa Azure Functions jest naturalnym celem danych wyjściowych usługi Azure Stream Analytics.

 

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty