Przejdź do głównej zawartości

Grupy wdrożeń i wyzwalacz zakończenia kompilacji — aktualizacja VSTS Sprint 132

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2018

Aktualizacja Sprint 132 usługi Visual Studio Team Services (VSTS) wprowadza kilka kluczowych funkcji pomagających w skalowaniu potoku wydania i kompilacji.

W przypadku kompilacji skorzystaj z nowego wyzwalacza zakończenia kompilacji, aby łączyć w łańcuch powiązane kompilacje, które mogą należeć do różnych zespołów. W przypadku wydań funkcja grup wdrożeń jest teraz ogólnie dostępna. Za jej pomocą możesz skalować wdrożenia na wielu maszynach wirtualnych o wysokiej dostępności, w tym w środowiskach produkcyjnych.

Pozostałe ważniejsze ulepszenia:

Zobacz pełne uwagi do wersji w witrynie Microsoft Docs.

  • Azure DevOps
  • Features