Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aparat bazy danych usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 17 czerwca, 2019

Usługa Azure Database for MariaDB udostępniają teraz wersję zapoznawczą obsługi używania dzienników inspekcji do rejestrowania aktywności bazy danych i zdarzeń, takich jak połączenia, zapytania i nie tylko. Te dzienniki są zintegrowane z dziennikami diagnostycznymi usługi Azure Monitor, co umożliwia użytkownikom zachowywanie dzienników w usłudze Azure Storage, przeprowadzanie analizy za pomocą dzienników usługi Azure Monitor i integrację z narzędziami innych firm za pomocą usługi Event Hubs.

Więcej informacji zawiera dokumentacja dzienników inspekcji.

  • Azure Database for MariaDB
  • Features

Powiązane produkty