Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Data opublikowania: 04 września, 2019

Usługa Azure DevTest Labs teraz integruje się z usługą Azure Bastion, umożliwiając nawiązywanie połączenia z maszynami wirtualnymi za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Usługa Azure Bastion zapewnia bezpieczne i bezproblemowe połączenie RDP/SSH z maszynami wirtualnymi bezpośrednio w witrynie Azure Portal za pośrednictwem protokołu SSL.

Jako właściciel laboratorium możesz umożliwić dostęp oparty na przeglądarce do maszyn wirtualnych laboratorium, pod warunkiem, że zostały one utworzone w sieci wirtualnej, w której skonfigurowano usługę Azure Bastion.

Prześlij swoją opinię lub pomysły bądź głosuj na inne na forum usługi Azure DevTest Labs. Jeśli masz pytania, przeczytaj odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie na forum MSDN.

Dowiedz się więcej na temat łączenia się z maszynami wirtualnymi laboratorium za pośrednictwem przeglądarki

Dowiedz się więcej na temat sposobu włączania połączenia przeglądarki na maszynach wirtualnych laboratorium

  • Azure DevTest Labs
  • Azure Bastion
  • Features