Pomiń nawigację

Custom Speech Service

wtorek, 2 maja 2017

Usługa Custom Speech Service (poprzednio znana jako Custom Recognition Intelligent Service) pozwoli na dostosowywanie aparatu zamiany mowy na tekst firmy Microsoft. Będziesz mieć możliwość dostosowania modelu języka aparatu rozpoznawania mowy, dopasowując go do słownictwa używanego w aplikacji oraz stylu wypowiedzi Twoich użytkowników. Po przekazaniu danych tekstu i/lub mowy do usługi Custom Speech Service będzie można tworzyć modele niestandardowe, łączyć je z najnowocześniejszymi modelami mowy firmy Microsoft i wdrażać je w niestandardowym punkcie końcowym zamiany mowy na tekst, który jest dostępny z dowolnego urządzenia. 

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania środowiska pracy użytkowników przy użyciu usługi Custom Speech Service.

Related feedback