Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure VM Image Builder będzie ogólnie dostępna w 4. kwartale 2020 r.

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Kreator obrazów platformy Azure umożliwia ujednolicenie i uproszczenie procesu tworzenia obrazów na platformie Azure i w usłudze Azure Stack dzięki zautomatyzowanemu potokowi tworzenia obrazów. Bez względu na to, czy chcesz utworzyć obrazy maszyny wirtualnej z systemem Windows czy Linux, możesz użyć istniejących konfiguracji zabezpieczeń obrazu, aby tworzyć zgodne obrazy dla swojej organizacji i wprowadzać poprawki do istniejących obrazów niestandardowych przy użyciu poleceń systemu Linux lub usługi Windows Update. Kreator obrazów platformy Azure obsługuje obrazy z wielu dystrybucji systemu Linux, witryny Azure Marketplace oraz środowisk usługi Windows Virtual Desktop. Pozwala tworzyć obrazy dla wyspecjalizowanych maszyn wirtualnych w różnych rozmiarach, na przykład maszyn wirtualnych z procesorami GPU.

W wersji zapoznawczej masz do dyspozycji kilka kluczowych funkcji usługi VM Image Builder:

  • Tworzenie i dostosowywanie bezpiecznych i zgodnych obrazów maszyn wirtualnych z globalną dystrybucją i zarządzaniem.
  • Wprowadzanie poprawek w istniejących obrazach niestandardowych.
  • Hybrydowe tworzenie obrazów na platformie Azure i w usłudze Azure Stack.
  • Integracja z usługą Azure DevOps na potrzeby integracji z nowymi lub istniejącymi potokami kompilacji.
  • Obsługa tworzenia obrazów środowisk usługi Windows Virtual Desktop.
  • Integracja z platformą Azure dzięki łączności przy użyciu sieci wirtualnej i opcji sieci dla przedsiębiorstw, co umożliwia wdrażanie kreatora obrazów bez publicznego adresu IP.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie

  • Services