Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Storage z obiektem blob o rozmiarze 200 TB jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 30 czerwca, 2020

Obiekt blob platformy Azure zapewnia skalowalny na dużą skalę magazyn obiektów dla obciążeń obejmujących dane aplikacji, obliczenia o wysokiej wydajności, kopie zapasowe i obciążenia w dużej skali. Zwiększyliśmy maksymalny rozmiar pojedynczego obiektu blob w usłudze z 5 TB do 200 TB — teraz w wersji zapoznawczej.

Zwiększenie rozmiaru obiektu blob lepiej współgra z przetwarzaniem danych sejsmicznych i genomiki, które wymagają obsługi obiektów o wielu TB.

Aby zapewnić obsługę rozmiaru obiektu blob 200 TB, zwiększamy maksymalny dopuszczalny rozmiar bloku z 100 MiB do 4000 MiB i zaczynamy obsługiwać maksymalnie 50 000 bloków w pojedynczym obiekcie blob. Obiekty blob o rozmiarze 200 TB są dostępne w wersji zapoznawczej we wszystkich publicznych regionach platformy Azure z warstwami magazynu Gorąca, Chłodna, Archiwum i Premium. W opłatach nie są wprowadzane żadne zmiany. 

Dowiedz się więcej, aby rozpocząć pracę.

 

  • Azure Blob Storage
  • Features