Zabezpieczenia usługi Azure Stack — zaktualizowane zbieranie danych inspekcji

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Operatorów usługi Azure Stack z pewnością ucieszy wiadomość, że opracowujemy nowe i zaktualizowane funkcje, dzięki którym zintegrowane systemy usługi Azure Stack będą domyślnie miały solidniejsze „fundamenty”. Dzięki temu, że infrastruktura będzie miała dobrze zdefiniowane sprzęt i oprogramowanie, włączymy, skonfigurujemy i zweryfikujemy funkcje zabezpieczeń, co zwykle należało do klientów. Działania te obejmą również aktualizacje dzienników zbierania danych inspekcji, aby zapewnić lepszą integrację z systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń.

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat poziomu zabezpieczeń usługi Azure Stack i uzyskać więcej informacji o operatorach usługi Azure Stack.

 

Related feedback