Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje zabezpieczeń usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2017

W usłudze Azure SQL Database zostaną wprowadzone nowe funkcje zabezpieczeń (w wersji zapoznawczej), w tym zabezpieczenia na poziomie wierszy, dynamiczne maskowanie danych i technologia Transparent Data Encryption. Działając razem, funkcje te pomogą klientom w dalszym wspieraniu zasad zgodności ze standardami branżowymi i obowiązującymi w organizacji.

·        Zabezpieczenia na poziomie wierszy będzie programistyczną funkcją zabezpieczeń. Po zaimplementowaniu w bazach danych umożliwi ona precyzyjny dostęp do wierszy danych w tabeli, oferując większą kontrolę nad użytkownikami, którzy mogą uzyskiwać dostęp do danych.

·        Dynamiczne maskowanie danych będzie funkcją zabezpieczeń usługi Azure SQL Database, która umożliwi administratorom platformy Azure ograniczenie dostępu do poufnych danych w produkcyjnych bazach danych.

·        Technologia Transparent Data Encryption zapewni szyfrowanie i deszyfrowanie bazy danych, powiązanych kopii zapasowych i plików dzienników transakcji w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej na temat tych nowych funkcji i zabezpieczania bazy danych SQL.

  • Azure SQL Database
  • Features