Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla narzędzia Data Migration Assistant jest już dostępna

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Rozszerz zakres oceniania lokalnego środowiska SQL Server pod kątem migracji starszych wystąpień programu SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database za pomocą nowej funkcji rekomendacji jednostek SKU usługi Azure SQL Database, która jest już ogólnie dostępna. Ta bezpłatna funkcja jest używana w połączeniu z narzędziem Data Migration Assistant w celu uzyskania rekomendacji dotyczących odpowiedniej warstwy usługi bazy danych w chmurze oraz konfiguracji rozmiaru na podstawie istniejącego obciążenia lokalnego.

Dowiedz się więcej

Related feedback