Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database obsługuje teraz większe ograniczenia regionalne zasobów

Opublikowano: środa, 12 czerwca 2019

Zwiększono oba typy regionalnych limitów wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database — maksymalnej liczby podsieci i maksymalnej liczby wystąpień możliwych do wdrożenia w regionie. Dzięki temu możliwe są o wiele większe wdrożenia wystąpień zarządzanych bez konieczności żądania zwiększenia limitu przydziału za pomocą biletów pomocy technicznej platformy Azure.

Na przykład klienci mający subskrypcje Enterprise Agreement mogą teraz wdrażać wystąpienia zarządzane nawet w 15 podsieciach (poprzedni limit wynosił 3). Zwiększono również łączną liczbę rdzeni wirtualnych w warstwie usługi Ogólnego przeznaczenia do 1440, co umożliwia wdrożenie 180 wystąpień zarządzanych z 8 rdzeniami wirtualnymi (poprzedni limit wynosił 12 wystąpień).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz regionalne limity zasobów w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database.