Przejdź do głównej zawartości

W usłudze Azure SQL Database wprowadzono warstwy zapoznawcze Podstawowa, Standardowa i Premium

Data opublikowania: 24 kwietnia, 2014

Dla usługi Azure SQL Database wprowadzono dwie nowe warstwy usług, Podstawowa i Standardowa, uzupełniające warstwę Premium, dostępną aktualnie w wersji zapoznawczej. Wersje usług Web i Business zostaną wycofane w ciągu 12 miesięcy. Nowe warstwy usług umożliwiają zapewnienie przewidywalnej wydajności na sześciu poziomach obejmujących od niewielkich do znacznych zapotrzebowań obciążeń transakcyjnych aplikacji. Ponadto nowe warstwy oferują liczne funkcje służące do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa, lepsze gwarancje dostępności usług w ramach umowy SLA, bazy danych o większych rozmiarach za niższą cenę i lepszą obsługę rozliczeń.

  • Basic: Zaprojektowana z myślą o aplikacjach z niewielkimi obciążeniami transakcyjnymi. Cele dotyczące wydajności w przypadku warstwy Basic obejmują przewidywalną, godzinową stawkę za transakcje.
  • Standardowa: Warstwa Standardowa to opcja dla klientów zaczynających projektować aplikacje biznesowe w chmurze. Oferuje średniego poziomu wydajność i funkcje ciągłości działania. Cele dotyczące wydajności w przypadku warstwy Standard obejmują przewidywalne, minutowe stawki za transakcje.
  • Premium: przeznaczona dla baz danych o krytycznym dla przedsiębiorstwa znaczeniu, warstwa Premium zapewnia najwyższe poziomy wydajności i dostęp do zaawansowanych funkcji służących do zapewnienia ciągłości działania firmy. Cele dotyczące wydajności w przypadku warstwy Premium obejmują przewidywalne, sekundowe stawki za transakcje.

Więcej informacji na temat nowych warstw usług można znaleźć na następujących stronach:

Ceny warstw usługi SQL Database w wersji zapoznawczej są objęte rabatem w stosunku do cen w okresie ogólnej dostępności. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, odwiedź stronę zawierającą cennik usługi SQL Database.

  • Pricing & Offerings