Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure SQL Database — pule wystąpień są obecnie w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 września, 2019

Pule wystąpień to nowa opcja wystąpień zarządzanych, która oferuje wygodny i ekonomiczny sposób migracji mniejszych wystąpień do chmury na dużą skalę, ograniczając lub eliminując dodatkową pracę związaną z konsolidowaniem obciążeń mniej intensywnie korzystających z mocy obliczeniowej. Pule wystąpień umożliwiają wstępne aprowizowanie zasobów obliczeniowych zgodnie z wymaganiami (na przykład osiem rdzeni wirtualnych) i migrowanie instancji do wstępnie aprowizowanego poziomu obliczeniowego (na przykład dwóch wystąpień z dwoma rdzeniami wirtualnymi i jednego wystąpienia z czterema rdzeniami wirtualnymi). Pule wystąpień będą dostępne w następujących rozmiarach obliczeniowych: 8, 16, 24, 32, 40, 64 i 80 rdzeni wirtualnych. Minimalny rozmiar wystąpienia w puli to dwa rdzenie wirtualne, a w okresie zapoznawczym opcja jest dostępna tylko dla wystąpienia zarządzanego warstwy ogólnego przeznaczenia na sprzęcie 5. generacji.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Features