Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure SQL Database: Hiperskala w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 września, 2018

Hiperskala usługi Azure SQL Database to nowa, wysoce skalowalna warstwa usługi, która dostosowuje się na żądanie do potrzeb Twojego obciążenia, szybko skalując się automatycznie aż do 100 TB na bazę danych, co eliminuje potrzebę wstępnego aprowizowania zasobów magazynu i zdecydowanie rozszerza możliwości rozwoju aplikacji bez ograniczeń rozmiaru magazynu. Ta nowa warstwa usługi zapewnia również możliwość niezależnego skalowania zasobów obliczeniowych i zasobów magazynu, dając Ci elastyczność optymalizowania wydajności obciążeń. Hiperskala usługi Azure SQL Database będzie początkowo dostępna dla wdrożeń pojedynczych baz danych. 

Dowiedz się więcej o hiperskali usługi Azure SQL Database.

  • Services