Azure SQL Database: hiperskalowanie w wersji zapoznawczej

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Hiperskalowanie usługi Azure SQL Database to nowa, wysoce skalowalna warstwa usługi, która dostosowuje się na żądanie do wymagań obciążenia, zapewnia szybkie skalowanie automatyczne do 100 TB na bazę danych, eliminując konieczność wstępnej aprowizacji zasobów magazynu i znacząco zwiększając potencjał rozwoju aplikacji bez ograniczeń dotyczących wielkości magazynu. Ta nowa warstwa usługi zapewnia również możliwość niezależnego skalowania zasobów obliczeniowych i magazynu, co umożliwia elastyczne optymalizowanie wydajności pod kątem obciążeń. Hiperskalowanie usługi Azure SQL Database będzie początkowo dostępne dla wdrożeń z jedną bazą danych. 

Dowiedz się więcej na temat hiperskalowania usługi Azure SQL Database.

Related feedback