Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure SQL Database — wersja zapoznawcza obsługi skalowania odczytu w poziomie w usłudze Premium

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2018

Kolejnym etapem, po ogłoszonym ostatnio dodaniu obsługi nadmiarowych strefowo baz danych, będzie dalsze rozszerzenie możliwości baz danych usługi Premium i elastycznych pul przez dołączenie obsługi skalowania odczytu w poziomie. Ta możliwość przekierowuje połączenia klientów tylko do odczytu do jednej z automatycznie aprowizowanych replik wysokiej dostępności, w efekcie podwajając moc obliczeniową bazy danych lub elastycznej puli bez dodatkowych opłat. Idealnie nadaje się ona do równoważenia obciążenia złożonych obciążeń analitycznych bez wpływu na główne obciążenie OLTP.
 

Dowiedz się więcej.

 

  • Features