Azure SQL Data Warehouse: January 2016 update

8 lutego 2016

This post summarizes the new features released in Azure SQL Data Warehouse in January 2016:
  • Loading  Fixed an issue where Polybase would show an out-of-memory exception and an issue where bulk load operations would sometimes hang and fail.
  • Monitoring Fixed an issue with sys.dm_pdw_exec_requests that was showing extra rows not related to the session.
  • Stability Fixed an issue that intermittently increased unavailability of the service.
To learn more, see:

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej