Obsługa usługi Azure Site Recovery w usłudze Azure Stack

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Operatorzy lub dzierżawcy usługi Azure Stack mogą teraz replikować lub przełączać awaryjnie na platformę Azure aplikacje bazujące na systemie operacyjnym gościa (Windows Server i Linux) wdrożone na maszynach wirtualnych IaaS w usłudze Azure Stack. Ta nowa możliwość daje operatorom i dzierżawcom więcej opcji przy opracowywaniu strategii odzyskiwania po awarii dla usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o najważniejszych funkcjach usługi Azure Stack i związanych z nią pojęciach.

  • Azure Stack
  • Features