Dostępna jest już usługa Azure SignalR Service

Opublikowano: środa, 31 października 2018

Dostępna jest już usługa Azure SignalR Service. Azure SignalR Service to w pełni zarządzana usługa, która pozwala deweloperom skoncentrować się na tworzeniu środowisk internetowych w czasie rzeczywistym bez obaw o hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia czy uwierzytelnianie. Dzięki ścisłej integracji z biblioteką SignalR platformy .NET i rodziną produktów Visual Studio usługa ta ułatwia tworzenie środowisk w czasie rzeczywistym służących do prowadzenia czatów i błyskawicznego rozgłaszania oraz środowisk pełniących rolę dynamicznych pulpitów nawigacyjnych. 

Zasoby

Dowiedz się więcej

 

 

Related feedback