Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Pierwsze wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 7.1

Data opublikowania: 09 czerwca, 2020

Rozpoczęto wprowadzanie pierwszego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 7.1 z poprawkami błędów i ulepszeniami wydajności dla środowisk autonomicznych i środowisk platformy Azure w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric są udostępniane w ramach instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven w ciągu 7–10 dni we wszystkich regionach.

 • Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric
  • Windows — 7.1.416.9590
  • Ubuntu — 7.1.418.1
  • Usługa Service Fabric dla pakietu autonomicznego instalatora usługi Service Fabric w systemie Windows Server — 7.1.416.9590           
 • Zestaw SDK dla platformy .NET
  • Windows .NET SDK — 4.1.416
  • Microsoft.ServiceFabric — 7.1.416
  • Reliable Services i Reliable Actors — 4.1.416
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 4.1.416
 • Java SDK — 1.0.6

Kluczowe ogłoszenia

 • Od wydania tej wersji zostaną wznowione uaktualniania automatyczne. Wszystkie klastry ustawione na uaktualnianie automatyczne pobiorą wersję 7.1CU1, gdy tylko stanie się ona dostępna w regionie. Klastry, które nie zostały jeszcze uaktualnione z wersji 7.0 do 7.1, zostaną uaktualnione bezpośrednio do wersji 7.1CU1. 
 • Ogólna dostępność opróżniania żądań: Podczas zaplanowanej konserwacji usługi, takiej jak uaktualnienia usługi lub dezaktywacja węzła, należy zezwolić usługom na bezpieczne opróżnianie połączeń. Ta funkcja dodaje czas trwania opóźnienia zamknięcia do konfiguracji usługi. Podczas planowanych operacji funkcja SF usunie adres usługi z odnajdywania, a następnie odczeka ten czas przed zamknięciem usługi.

Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

 • Service Fabric
 • SDK and Tools
 • Services
 • Open Source

Powiązane produkty