Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 7.0

Data opublikowania: 03 lutego, 2020

Rozpoczęto wdrażanie drugiego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 7.0 z poprawkami błędów, funkcjami w wersji zapoznawczej i ulepszeniami wydajności w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric są udostępniane w ramach instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven w ciągu 7–10 dni we wszystkich regionach.

Kluczowe ogłoszenia:

 • Znaleźliśmy problemy dotyczące regresji w pierwszym wydaniu 7.0. Przeprowadź uaktualnienie do najnowszej wersji wydania 7.0 w przypadku klastrów w wersji 6.5 lub nowszej.
 • Aby uniknąć przerw w połączeniu podczas planowanego przestoju usługi bezstanowej, skonfiguruj funkcję RequestDrain (w wersji zapoznawczej), dodając czas opóźnienia zamknięcia wystąpienia repliki w konfiguracji usługi. 

Pakiety i wersje zawarte w tym wydaniu:

 • Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric
  • Windows — 7.0.464.9590
  • Ubuntu — 7.0.464.1
  • Usługa Service Fabric dla pakietu autonomicznego instalatora usługi Service Fabric w systemie Windows Server — 7.0.464.9590
 • Zestaw SDK dla platformy .NET
  • Windows .NET SDK — 4.0.464
  • Microsoft.ServiceFabric — 7.0.464
  • Reliable Services i Reliable Actors — 4.0.464
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 4.0.464
 • Java SDK — 1.0.5

Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools

Powiązane produkty