Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5

Data opublikowania: 23 października, 2019

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5 obejmuje poprawki błędów i ulepszenia wydajności.  Aktualizacje środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric, zestawu .NET SDK i Java SDK są dostępne w ramach instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven w ciągu 7–10 dni we wszystkich regionach platformy Azure.

Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric

  • Windows — 6.5.676.9590
  • Ubuntu — 6.5.476.1

Service Fabric dla systemu Windows Server

  • Autonomiczny pakiet instalatora usługi Service Fabric — 6.5.676.9590

Zestaw SDK dla platformy .NET

  • Windows .NET SDK — 3.4.676
  • Microsoft Service Fabric — 6.5.676
  • Reliable Services i Reliable Actors — 3.4.676
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 3.4.676

Java SDK — 1.0.5

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje o wersji.

 
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools