Usługa Azure Search obsługuje już złożone typy wyszukiwań

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Nieprzetworzone zestawy danych czasami zawierają hierarchiczne lub zagnieżdżone struktury podrzędne, których nie da się łatwo przekształcić do postaci tabelarycznego zestawu wierszy. Przykłady obejmują klienta z wieloma lokalizacjami i numerami telefonów, jednostkę SKU z wieloma kolorami i rozmiarami lub książkę, która ma różnych autorów. O tę funkcję klienci pytali najczęściej. Aktualnie jest ona obsługiwana natywnie, co pozwala rozszerzyć typy danych, które można przechowywać i przeszukiwać.

Dowiedz się więcej

Related feedback