Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Search — nowe funkcje zabezpieczeń dla przedsiębiorstw

Data opublikowania: 26 stycznia, 2018

Ze względu na to, że organizacje wykorzystują wyszukiwanie jako mechanizm umożliwiający użytkownikom łatwe eksplorowanie zawartości, zabezpieczenia są coraz ważniejsze. Możliwości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw usługi Azure Search zostały rozszerzone o dwie nowe funkcje. Funkcja szyfrowania automatycznie szyfruje dane przed utrwaleniem ich w magazynie i odszyfrowuje je przed ich pobraniem. Funkcja dostosowania do zabezpieczeń umożliwia administratorom konfigurowanie usługi Azure Search z wyższym poziomem zabezpieczeń oraz wykorzystywanie technologii, takich jak usługa Azure Active Directory, do definiowania grup i ról, które są następnie dopasowywane do uprawnień użytkowników w celu określenia tego, jaką zawartość użytkownicy mogą wyszukiwać i wyświetlać.

Dowiedz się więcej o filtrach zabezpieczeń w usłudze Azure Search.

  • Features