Pomiń nawigację

Azure Search — nowe funkcje zabezpieczeń dla przedsiębiorstw

piątek, 26 stycznia 2018

Ze względu na to, że organizacje wykorzystują wyszukiwanie jako mechanizm umożliwiający użytkownikom łatwe eksplorowanie zawartości, zabezpieczenia są coraz ważniejsze. Możliwości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw usługi Azure Search zostały rozszerzone o dwie nowe funkcje. Funkcja szyfrowania automatycznie szyfruje dane przed utrwaleniem ich w magazynie i odszyfrowuje je przed ich pobraniem. Funkcja dostosowania do zabezpieczeń umożliwia administratorom konfigurowanie usługi Azure Search z wyższym poziomem zabezpieczeń oraz wykorzystywanie technologii, takich jak usługa Azure Active Directory, do definiowania grup i ról, które są następnie dopasowywane do uprawnień użytkowników w celu określenia tego, jaką zawartość użytkownicy mogą wyszukiwać i wyświetlać.

Dowiedz się więcej o filtrach zabezpieczeń w usłudze Azure Search.

Related feedback