Azure Search — lepsze funkcje wydajności i skalowania

Opublikowano: czwartek, 8 lutego 2018

Nowe płatne subskrypcje usług Azure Search w wybranych regionach będą obsługiwane przez maszyny o znacznie wyższej wydajności. Te uaktualnione usługi Azure Search będą zapewniać w dokładnie tej samej cenie mniej więcej dwukrotnie większą moc obliczeniową poprzedniej konfiguracji sprzętowej, która obsługiwała usługę Azure Search. Ponadto w przypadku usług w warstwie Standardowa rozpoczęto używanie magazynu SSD — wcześniej był to magazyn HDD.

Dowiedz się więcej o uaktualnieniach usług Azure Search.

Related feedback