Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Private Link zapewnia prywatną łączność z sieci wirtualnej z usługami typu „platforma jako usługa” (platform-as-a-service, PaaS) platformy Azure. Upraszcza ona architekturę sieci i zabezpiecza połączenie między punktami końcowymi na platformie Azure, eliminując ekspozycję z publicznego Internetu.

Za pomocą usługi Private Link możesz łączyć się z kontem usługi Azure Cosmos DB z sieci wirtualnej za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego (zestawu prywatnych adresów IP w podsieci w ramach sieci wirtualnej), a następnie ograniczyć dostęp do konta usługi Azure Cosmos DB za pomocą tych prywatnych adresów IP. Połączenie usługi Private Link z ograniczonymi zasadami sieciowej grupy zabezpieczeń pomaga ograniczyć ryzyko eksfiltracji danych.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty