Pomiń nawigację

Azure PowerShell 0.8.4 and 0.8.5

wtorek, 22 lipca 2014

There's two new releases for Azure PowerShell. 0.8.4 includes:
 • Compute
  • New-AzurePlatformExtensionCertificateConfig
  • New-AzurePlatformExtensionEndpointConfigSet
  • New-AzurePlatformExtensionLocalResourceConfigSet
  • Publish-AzurePlatformExtension
  • Remove-AzurePlatformExtensionEndpoint
  • Remove-AzurePlatformExtensionLocalResource
  • Set-AzurePlatformExtension
  • Set-AzurePlatformExtensionEndpoint
  • Set-AzurePlatformExtensionLocalResource
  • Unpublish-AzurePlatformExtension
 • Microsoft Antimalware
  • Get-AzureVMMicrosoftAntimalwareExtension
  • Set-AzureVMMicrosoftAntimalwareExtension
  • Improve the cmdlets to use AzureStorageContext instead of flat storage parameters
 • Networking
  • Enabling New-AzureVnetGateway to create dynamic gateways
  • Added alias New-AzureDns to New-AzureDnsConfig
 • Scheduler
  • New-AzureSchedulerJobCollection
  • Set-AzureSchedulerJobCollection
0.8.5 includes:
 • Upgrade .NET dependency to .NET 4.5
 • Azure File Service
  • Get-AzureStorageFile
  • Remove-AzureStorageFile
  • Get-AzureStorageFileContent
  • Set-AzureStorageFileContent
 • Azure Resource Manager tags in AzureResourceManager mode
  • New-AzureTag
  • Get-AzureTag
  • Remove-AzureTag
  • Tag parameter in New-AzureResourceGroup, Set-AzureResourceGroup, New-AzureResource and Set-AzureResource
  • Tag parameter in Get-AzureResourceGroup and Get-AzureResource
 • Compute
  • ReverseDnsFqdn parameter in New-AzureService, Set-AzureService, New-AzureVM and New-AzureQuickVM

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej