Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzienniki usługi Azure Monitor — przesyłanie strumieniowe dziennika aktywności każdego typu dla subskrypcji

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Przy użyciu nowych ustawień diagnostyki subskrypcji można teraz przesyłać strumieniowo każdy typ dziennika aktywności dla subskrypcji do dzienników usługi Azure Monitor, usług Event Hub i Azure Storage. Nie są już wymagane profile dziennika subskrypcji ani łącznik dziennika aktywności usługi Log Analytics.

Ponadto teraz można eksportować dane dziennika z usługi Azure App Service bezpośrednio do usługi Azure Monitor. Te funkcje są dostępne bezpłatnie w wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej o dziennikach usługi App Service

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty