Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów — integracja z rozwiązaniem Prometheus jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 lipca, 2019

Prometheus — popularne rozwiązanie open source do monitorowania metryk, będące częścią platformy Cloud Native Compute Foundation — jest teraz zintegrowane z usługą Azure Monitor dla kontenerów (w wersji zapoznawczej). Wielu klientom odpowiadają rozbudowane metryki udostępniane przez rozwiązanie Prometheus na platformie Kubernetes. Jednak odpowiada im też łatwość korzystania z usługi Azure Monitor dla kontenerów, która udostępnia w pełni zarządzane, gotowe funkcje monitorowania dla klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Integracja rozwiązania Prometheus z usługą Azure Monitor dla kontenerów łączy zalety obu tych technologii. Ta wersja zapoznawcza zapewnia teraz następujące możliwości:

  • Łatwe zbieranie metryk rozwiązania Prometheus za pomocą usługi Azure Monitor.
  • Używanie metryk rozwiązania Prometheus z pozostałymi metrykami (włącznie z ostatnio dodanymi metrykami wydajności magazynowania i sieci) zbieranymi przez usługę Azure Monitor dla kontenerów w celu uzyskania kompleksowego widoku monitorowania klastrów usługi AKS.
  • Wizualizowanie i tworzenie alertów dotyczących metryk rozwiązania Prometheus.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz wpis w blogu.

  • Azure Monitor
  • Management
  • Open Source

Powiązane produkty