Przejdź do głównej zawartości

Usługa Azure Kubernetes Service — wycofanie pomocy technicznej dla platformy Kubernetes w wersjach 1.11 i 1.12

Data opublikowania: 30 września, 2019

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. (2019-12-09) kończymy pomoc techniczną dla wersji platformy Kubernetes starszych niż najnowsza wersja (N) i dwie wcześniejsze wersje pomocnicze (N-2), ponieważ w tym dniu zostanie udostępniona pomoc techniczna dla platformy Kubernetes 1.15. Klienci korzystający z wersji platformy Kubernetes starszych niż Kubernetes 1.13.x muszą przeprowadzić uaktualnienie do poniedziałku 9 grudnia 2019 r., aby zachować dostęp do pomocy technicznej. Po tej dacie klienci będą proszeni o uaktualnienie do obsługiwanej wersji podczas otwierania nowych wniosków o pomoc techniczną na platformie Azure. Uwaga: ta data jest specyficzna dla usługi AKS i nie jest związana z żadnymi datami projektu nadrzędnego lub społeczności dla wersji Kubernetes 1.15.

Wprowadzamy tę zmianę teraz, aby zwiększyć zgodność z nadrzędnym projektem Kubernetes oraz zapewnić spójniejszą obsługę klientów odnośnie poprawek błędów, poprawek zabezpieczeń i zgodności składników.

Po tej zmianie usługa AKS będzie obsługiwać bieżącą ogólnie dostępną wersję platformy Kubernetes oraz dwie poprzednie wersje pomocnicze (N-2). Dawniej usługa AKS obsługiwała bieżącą ogólnie dostępną wersję platformy Kubernetes oraz trzy poprzednie wersje pomocnicze (N-3). Gdy zostanie wydana nowa wersja pomocnicza, najstarsza wersja pomocnicza zostanie usunięta.

Po poniedziałku 9 grudnia 2019 r. będą obsługiwane następujące wersje pomocnicze platformy Kubernetes:

  • 1.13.x
  • 1.14.x
  • 1.15.x

Aby sprawdzić, jakie wersje są dostępne w Twoim regionie:

```
az aks get-upgrades --resource-group mojaGrupaZasobow --name mojKlasterAKS --output table
```

Aby uaktualnić klastry za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:

```
az aks upgrade --resource-group mojaGrupaZasobow --name mojKlasterAKS --kubernetes-version <NOWA WERSJA>
```

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz zasady pomocy technicznej usługi AKS Kubernetes.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

 

 

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. (2019-12-09) kończymy pomoc techniczną dla wersji platformy Kubernetes starszych niż najnowsza wersja (N) i dwie wcześniejsze wersje pomocnicze (N-2), ponieważ w tym dniu zostanie udostępniona pomoc techniczna dla platformy Kubernetes 1.15. Klienci korzystający z wersji platformy Kubernetes starszych niż Kubernetes 1.13.x muszą przeprowadzić uaktualnienie do poniedziałku 9 grudnia 2019 r., aby zachować dostęp do pomocy technicznej. Po tej dacie klienci będą proszeni o uaktualnienie do obsługiwanej wersji podczas otwierania nowych wniosków o pomoc techniczną na platformie Azure. Uwaga: ta data jest specyficzna dla usługi AKS i nie jest związana z żadnymi datami projektu nadrzędnego lub społeczności dla wersji Kubernetes 1.15.

Wprowadzamy tę zmianę teraz, aby zwiększyć zgodność z nadrzędnym projektem Kubernetes oraz zapewnić spójniejszą obsługę klientów odnośnie poprawek błędów, poprawek zabezpieczeń i zgodności składników.

Po tej zmianie usługa AKS będzie obsługiwać bieżącą ogólnie dostępną wersję platformy Kubernetes oraz dwie poprzednie wersje pomocnicze (N-2). Dawniej usługa AKS obsługiwała bieżącą ogólnie dostępną wersję platformy Kubernetes oraz trzy poprzednie wersje pomocnicze (N-3). Gdy zostanie wydana nowa wersja pomocnicza, najstarsza wersja pomocnicza zostanie usunięta.

Po poniedziałku 9 grudnia 2019 r. będą obsługiwane następujące wersje pomocnicze platformy Kubernetes:

  • 1.13.x
  • 1.14.x
  • 1.15.x

Aby sprawdzić, jakie wersje są dostępne w Twoim regionie:

```
az aks get-upgrades --resource-group mojaGrupaZasobow --name mojKlasterAKS --output table
```

Aby uaktualnić klastry za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:

```
az aks upgrade --resource-group mojaGrupaZasobow --name mojKlasterAKS --kubernetes-version <NOWA WERSJA>
```

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz zasady pomocy technicznej usługi AKS Kubernetes.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

 

 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Open Source
  • Retirements